Pon o móvil
en horizontal.
Por favor

Ourense
frecha esquerda MEMORIA DE OURENSE

COUSAS DE GALICIA

frecha dereitaTRABALLOS PROPIOS


 

Mapas

MAPA FISICO DE GALICIA

Mapa físico, interactivo, por capas e elemental.

ENTRAR


AS 53 COMARCAS DE GALICIA

Datos e referencias de cada unha das Comarcas administrativas galegas.

ENTRAR


O NOME E AS DEMARCACIÓNS DA
"RIBEIRA SACRA"

Estudo sobre a procedencia do nome e as varias delimitacións que se teñen feito desta bisbarra

ENTRAR


OROGRAFIA GALEGA
(Enredando co relevo do país)

Mapa atípico que mostra as cotas de altitude da codia terrestre de Galicia a partir de virtuais variacións do nivel do mar.

ENTRAR


A CONTORNA MARIÑÁ

Descripción gráfica do litoral de Galicia, esa contorna de 1498 km. de longura que raia e roza co mar

ENTRAR


RÍOS DE GALICIA

Estudo sobre os ríos de Galicia que consta de 6 mapas, 4 arquivos de texto e 1 de imaxes.
Están contemplados un total de 150 ríos.

ENTRAR


TOPONIMIA DE GALICIA.- Noutra parte desta web ("Traballos Propios") trato da Toponimia da Comarca de Ourense. Nese traballo trato de facer un resumo das xeneralidades de Toponimia de toda Galicia. Precisamente no artigo inicial titulado XENERALIDADES, Pódese ver AQUÍ.

O CASTELÁN QUE SE FALA EN GALICIA

Con sonido

En Galicia coexisten, básicamente, dúas linguas: o galego e o dialecto galego do castelán. Se a este o cualifico de dialecto non é con ánimo denigratorio senón para constatar a realidade dun uso colectivo. Non pretendo aquí discutir se este castelán é máis ou menos correcto ca o de Valladolid ou o da Argentina, por poñer algún exemplo dispar. O que quero dicir é que se trata dunha forma de falar o castelán típica de aquí e xeneralizada en todo o país.

ENTRAR


A LINGUA SENTENCIADA

(Apuntes para unha socioloxía do galego)
¿Cres ti que o galego subsistirá? A lingua galega non ten ningún problema lingüístico, pero, en cambio, a sociedade que tiña que falalo ten un problema sociolóxico. ¿Como se formou? ¿Por que perdurou? ¿Que ten todo iso de importante? ¿Non será mellor renderse e deixar que esa lingua desapareza dunha vez? Son preguntas que se debe facer todo galego sensato. Este pequeno ensaio pretende ser unha axuda para unha meditación responsable.

bandeira galega Versión en galego

LA LENGUA SENTENCIADA

(Apuntes para una sociología del gallego)
¿Crees tú que el gallego subsistirá ? La lengua gallega no tiene ningún problema lingüístico, pero, en cambio, la sociedad que debería hablarlo tiene un problema sociológico. ¿Cómo se formó? ¿Por qué perduró? ¿Qué tiene todo eso de importante? ¿No será mejor rendirse y dejar que esa lengua desaparezca de una vez? Son preguntas que se tiene que hacer todo gallego sensato. Este pequeño ensayo pretende ser una ayuda para una meditación responsable.

bandeira española Versión en castellano


Relación das augas minero-medicinais de Galicia

ENTRAR


Enlaces exteriores

        Prensa de Galicia Enlaces a xornais galegos
        Concellos Informacións dos Concellos de Galicia
        Meteogalicia Previsións do tempo por MeteoGalicia
        Dicionario Electrónico Estraviz Completo dicionario, alternativo ó normativo (Admite 2 ortografías)
        Mapa topográfico Mapa elemental da topografía galega


Páxina seguinteAvanzar á páxina seguinte