Pon o móvil
en horizontal.
Por favor

Ourense e Canedo na mirada
frecha esquerda COUSAS DE GALICIA

TRABALLOS PROPIOS

frecha dereitaCOLABORACIÓNS

Internet para mayores de 70 años

ENTRAR


As mudanzas da cidade

ENTRAR


A Ponte Vella de Ourense

ENTRAR


A lingua sentenciada

(Apuntes para unha socioloxía do galego)
¿Cres ti que o galego subsistirá ? A lingua galega non ten ningún problema lingüístico, pero, en cambio, a sociedade que tiña que falalo ten un problema sociolóxico. ¿Como se formou? ¿Por que perdurou? ¿Que ten todo iso de importante? ¿Non será mellor renderse e deixar que esa lingua desapareza dunha vez? Son preguntas que se debe facer todo galego sensato. Este pequeno ensaio pretende ser unha axuda para unha meditación responsable.
bandeira galega Versión en galego

La lengua sentenciada

(Apuntes para una sociología del gallego)
¿Crees tú que el gallego subsistirá ? La lengua gallega no tiene ningún problema lingüístico, pero, en cambio, la sociedad que debería hablarlo tiene un problema sociológico. ¿Cómo se formó? ¿Por qué perduró? ¿Qué tiene todo eso de importante? ¿No será mejor rendirse y dejar que esa lengua desaparezca de una vez? Son preguntas que se tiene que hacer todo gallego sensato. Este pequeño ensayo pretende ser una ayuda para una meditación responsable.
bandeira española Versión en castellano

Glosario Elemental de Internet

ENTRAR


O castelán que se fala en Galicia

Con sonido


En Galicia coexisten, básicamente, dúas linguas: o galego e o dialecto galego do castelán. Se a este o cualifico de dialecto non é con ánimo denigratorio senón para constatar a realidade dun uso colectivo. Non pretendo aquí discutir se este castelán é máis ou menos correcto ca o de Valladolid ou o da Argentina, por poñer algún exemplo dispar. O que quero dicir é que se trata dunha forma de falar o castelán típica de aquí e xeneralizada en todo o país.

ENTRAR


SUBIR

Outros TRABALLOS PROPIOS
Traballos que nalgún momento estiveron nesta páxina e que agora podes ver na sección ARQUIVADOR:
Presentación de "GLOSARIO ELEMENTAL DE INTERNET
A VUELTAS CON LA LOTO  (Ejercicio matemático-informático)
CONVERSAS LAICAS ..." (1ª escolma: "Os comezos da civilización")
CONVERSAS LAICAS ..." (2ª escolma: "As lendas populares")
CONVERSAS LAICAS ..." (3ª escolma: "A pegada do Neandertal")
CONVERSAS LAICAS ..." (4ª escolma: "Epopeia de Gilgamesh")
CONVERSAS LAICAS ..." (5ª escolma: "Lembranza dun patriarca")
TOPONIMIA ... (Canedo, Ourense e comarca)
LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE 10 PALABRAS

SUBIR

Máis
Tamén son "traballos propios" os contidos das seguintes seccións:
TEMAS DE CANEDO
NO OURENSE DE ARESTORA
MEMORIA DE OURENSE
COUSAS DE GALICIA
REPORTAXE GRÁFICA
así como os elementos do apartado "Utilidades" de SERVICIOS E UTILIDADES

SUBIR

Páxina seguinteAvanzar á páxina seguinte

 

Portada-(Menú) Site-map Contacto Facebook Referencias ©:M.D.Q.-2006-2022